English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
อัตราค่าสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 จำนวนผู้เยี่ยมชม: 109871 Visitors109871 Visitors109871 Visitors109871 Visitors109871 Visitors109871 Visitors

ค้นหา:   
 ข่าวสารวารสารเกษตร
     ประกาศอัตราค่าสมาชิกวาสารเกษตรและอัตราจำหน่ายวารสารเกษตร :::
              สวัสดีค่ะ.. ยินดีต้อนรับสู่ "วารสารเกษตร" วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
              ขณะนี้เราได้เปิดบริการ "รับสมัครสมาชิกวารสารผ่านเว็บ" โดยท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เมนูซ้ายมือที่ สมัครสมาชิก หรือจะเข้าไปดูเรื่องเต็ม (Full Paper) ของบทความวิชาการ ซึ่งตอนนี้ทางวารสารเกษตรให้สิทธิ์ในการดูเรื่องเต็มได้โดยคลิกที่ รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ก็ได้ หรือถ้าต้องการหาบทความที่ต้องการจริงๆ จะลองใช้บริการ ค้นหาบทความ ก็ได้นะคะ ทั้งสะดวกและรวดเร็วดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944089-92 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com

             Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2558 = 0.393วารสารเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 3  กันยายน 2559

 
รายชื่อบทความ
การผลิตหอมแดงปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตกรดฟอร์มิกจากตัวแทนเศษอาหารภายใต้สภาวะหม้อนึ่งอัดไอ
ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของว่านอึ่ง [Eulophia macrobulbon (Par. & Pchb. f.) Hook. f.] และว่านหัวครู [E. spectabilis (Dennst.) Suresh.]
การพัฒนาสายพันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพศผู้เป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับ
ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะเกี๋ยง
ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ในการควบคุมหนอนใยผัก
ผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับเชื้อแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายใต้ทรงพุ่มมะรุม
ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยไมยราบยักษ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของนกกระทาญี่ปุ่น
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com