English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ค้นหา:   
 
  อัตราค่าสมัครสมาชิก
 
สมาชิก 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 300 บาท
สมาชิก 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 600 บาท
สมาชิก 5 ปี อัตราค่าสมาชิก 1500 บาท
 
ประกาศอัตราค่าสมาชิกวาสารเกษตรและอัตราจำหน่ายวารสารเกษตร
 
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก :
               โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               ชื่อบัญชี Journal of Agriculture Chiangmai University
                เลขที่บัญชี 456-0-18544-1 พร้อมแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มายังหมายเลขโทรศัพท ์
                053-944090 ต่อ 12 หรือสแกนส่งทาง e-mail : agjournal22@gmail.com
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com