English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
อัตราค่าสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 จำนวนผู้เยี่ยมชม: 136173 Visitors136173 Visitors136173 Visitors136173 Visitors136173 Visitors136173 Visitors

ค้นหา:   
 ข่าวสารวารสารเกษตร
     ประกาศอัตราค่าสมาชิกวาสารเกษตรและอัตราจำหน่ายวารสารเกษตร :::
              สวัสดีค่ะ.. ยินดีต้อนรับสู่ "วารสารเกษตร" วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
              ขณะนี้เราได้เปิดบริการ "รับสมัครสมาชิกวารสารผ่านเว็บ" โดยท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เมนูซ้ายมือที่ สมัครสมาชิก หรือจะเข้าไปดูเรื่องเต็ม (Full Paper) ของบทความวิชาการ ซึ่งตอนนี้ทางวารสารเกษตรให้สิทธิ์ในการดูเรื่องเต็มได้โดยคลิกที่ รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ก็ได้ หรือถ้าต้องการหาบทความที่ต้องการจริงๆ จะลองใช้บริการ ค้นหาบทความ ก็ได้นะคะ ทั้งสะดวกและรวดเร็วดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944089-92 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com

             Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2559 = 0.591วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม 2560

 
รายชื่อบทความ
การประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธีจากหญ้าโขย่งต่อการยับยั้งการเติบโตของวัชพืชในสภาพแปลง
การสกัดร่วมกับการกักเก็บสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline จากใบเตยด้วยแป้งข้าวเจ้าที่ผ่านการเกิดเจลาติไนเซซันภายใต้สภาวะหม้อนึ่งอัดไอเพื่อใช้เคลือบข้าวขาวพิจิตร
การเปรียบเทียบคุณภาพและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเมล็ดกาแฟอะราบิกาอินทรีย์ที่ปลูกในระดับความสูงพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ผลของ GA3 NAA และสารคล้ายบราสซิน (BS) ต่อขนาดและน้ำหนักของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน
วิธีการทำให้เซลล์แตกเพื่อการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ศักยภาพการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ที่แยกจากข้าวในการควบคุมโรคไหม้ของต้นกล้าข้าว
ผลของลีโอนาร์ไดท์ต่อการปรับปรุงคุณภาพดินและผลผลิตข้าว
ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
การเปรียบเทียบคุณภาพและภูมิคุ้มกันของน้ำนมเหลืองและน้ำนมของสุกรพื้นเมืองไทยและลูกผสม
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com