English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การขยายพันธุ์ต้นลิงแลวในสภาพปลอดเชื้อและในสภาพโรงเรือน
     2 . การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์กล้วยไม้ช้างแดง
     3 . การศึกษาพัฒนาของดอกกาแฟโรบัสต้าและการบังคับให้ดอกบานพร้อมกัน
     4 . ปริมาณธาตุอาหารพืชในสารละลายที่ได้จากการหมัก วัสดุอินทรีย์ชนิดต่าง
     5 . ผลของการให้ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสม
     6 . ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในใบและยอดของกิ่งตอนลำไยพันธุ์ดอ
     7 . ผลของระดับไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของบัวชั้น
     8 . มัลติมีเดีย และโปรแกรมฐานข้อมูลบอนสี
     9 . รูปแบบไอโซไซม์ของแผ่นดินเย็น
     10 . ลักษณะปากใบของจำนวนชุดโครโมโซมที่แตกต่างกันในกล้วยไม้หวายลูกผสมบางชนิด

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com