English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 , ISSN 0857-0841 (11 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโป๊ยเซียน
     2 . การประเมินการสลายตัวของ Soy Pass ในกระเพาะหมักของโคเปรียบเทียบกับกากถั่วเหลืองโดยการใช้เทคนิคถุงไนลอน
     3 . การปรับปรุงพันธุ์เห็ดนางรมชนิดฟลอริดาโดยการผสมพันธุ์
     4 . การปรับปรุงพันธุ์เห็ดนางรมสีเทา โดยการผสมพันธุ์
     5 . การเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดเขียวปลี
     6 . การพัฒนาวัสดุเพาะและการเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางรมลูกผสม
     7 . การเลี้ยงขุนโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซียนเพศผู้ตอน และไม่ตอนด้วยอาหารข้น 2 ชนิด
     8 . การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารไก่เนื้อ 1. อาหารที่มีกากเรปซีดหรือกากทานตะวันหรือมีโปรตีนและฟอสฟอรัสระดับต่ำ
     9 . วงจรชีวิตไรสี่ขา Aceria dimocarpi (Kuang) (Acarina : Eriophyidae) ศัตรูสำคัญของลำไย
     10 . อิทธิพลของพันธุ์และเส้นกลางใบต่อการสร้างแคลลัสในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบกาแฟอราบีก้า (Coffea arabica L.)
     11 . อิทธิพลของฤดูกาลและดัชนีอุณหภูมิความชื้นต่อการเกิดรกค้างในโคนมลูกผสมขาวดำ

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com