English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 , ISSN 0857-0841 (11 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การควบคุมเชื้อรา Macrophomina Phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
     2 . การตรวจสอบคุณภาพโปรตีนในสูตรอาหารและการตรวจหมูป่วยด้วยโรคไตด้วยตนเอง
     3 . การทดแทนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำสับปะรดในการผลิตวุ้นมะพร้าว-สับปะรด
     4 . การพัฒนาพันธุ์อังกาบ
     5 . การแยกความแตกต่างของเชื้อราไรซอคโทเนียสาเหตุโรครากเน่าของสตรอเบอรี่โดยใช้เทคนิคลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
     6 . การศึกษาการใช้น้ำของปทุมมา
     7 . ผลของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านฮอร์โมนโซมาโตสะแตตินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันในไก่พื้นเมือง
     8 . ผลของการเคลือบผิวด้วยสารอิมัลชันและไคโตแซนต่อคุณาภพหลังการเก็บเกี่ยวของสาลี่
     9 . ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
     10 . ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรและโคนมทั่วประเทศไทย

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com