English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2544 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การกัดชะและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากป่าเบญจพรรณเชียงดาว เชียงใหม่
     2 . การใช้กากทานตะวันทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อ
     3 . การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์แบบสปอร์เดี่ยว
     4 . การผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศพื้นบ้าน
     5 . การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของผักกาดขาวปลีลูกผสมชั่วที่หนึ่ง
     6 . คุณภาพโปรตีนและค่าพลังงานใช้ประโยชน์ของกากทานตะวันและกาดเรปซีด
     7 . ต้นทุนและผลตอบแทนจากกระบบวนเกษตรที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
     8 . บทบาทของสหกรณ์การเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
     9 . ผลตอบแทนของการปลูกพืชร่วมกับการปลูกกาแฟอราบิก้าในช่วง 1-3 ปีแรก
     10 . ฤทธิ์ควบคุมหนอนกระทู้ผักของสารสกัดหยาบจากค้างคาวดำ

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com