English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 , ISSN 0857-0841 (9 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . Field Evaluation fo Pyrimidifen for Controlling of The African Red Mite, Eutetranychus africanus(Tucker), on Tangerines in Chiang Mai
     2 . กาแฟสกัดคาเฟอีน
     3 . การเปรียบเทียบอาหารสองชนิดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเนื้อเยื่อใบกาแฟอราบิก้า
     4 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า
     5 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการออกดอกของพันธุ์ฮงฮวย
     6 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณเอทิลีนในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า
     7 . การสำรวจดินเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินสำหรับการเกษตรและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก
     8 . การให้สินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
     9 . สมรรถนะความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตของโคพันธุ์โฮลสไตน์ ที่นำเข้ามาจากประเทศแคนาดา

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com