English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 , ISSN 0857-0841 (8 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . ...
     2 . การชักนำให้มะม่วงออกดอกนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง
     3 . การผสมผสานไม้ยืนต้นเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยืนยงบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน 2. การเปรียบเทียบพันธุ์มะม่วงที่มีอายุ 4 ปี
     4 . การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธการส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าของโครงการพัฒนาที่สูง ไทย-นอเว และโครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูง ไทย-ออสเตรเลีย
     5 . งานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน
     6 . น้ำตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตแหนมโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม
     7 . หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
     8 . อิทธิพลของกรดกำมะถันและดินประสิวที่มีต่อการงอกของเมล็ดหญ้าซิกแนลเลื้อย

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com