English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2536 , ISSN 0857-0841 (9 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การใช้ปุ๋ยมูลไก่ปรับปรุงดินกรดสำหรับปลูกมะละกอ
     2 . การใช้เมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการสกัดน้ำมันเป็นอาหารสัตว์ปีก 2. ไก่เนื้อ
     3 . การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งบักวีทในการทำคุกกี้
     4 . การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง 5 พันธุ์
     5 . จลศาสตร์ของเชื้อทรีดิวซิงแบคทีเรียสำหรับใช้ในการผลิตแหนม
     6 . จลศาสตร์ของเชื้อบริสุทธิ์แลคติคแอซิดแบคทีเรียสำหรับใช้ในการผลิตแหนม
     7 . ธาตุอาหารพืชกับคุณภาพของผลผลิตกาแฟอะราบิก้า 1. ปัญหาในแปลงปลูกและแนวทางในการแก้ไข
     8 . ธาตุอาหารพืชกับคุณภาพผลผลิตกาแฟอะราบิก้า 2. ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และจุลธาตุ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟในสภาพไม่มีร่มเงา
     9 . อายุการเก็บรักษาของดอกเบญจมาศและคาร์เนชั่น

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com