English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 , ISSN 0857-0841 (9 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การใช้ถั่วมะแฮะเป็นอาหารสัตว์ 2. การย่อยได้ของใบและเมล็ดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     2 . การใช้ถั่วมะแฮะเป็นอาหารสัตว์ 3. สัตว์เคี้ยวเอื้องและกระต่าย
     3 . การใช้สารเคมีกับกาแฟอราบีก้าเพื่อความทนแล้ง
     4 . การเปรียบเทียบพันธุ์มะม่วงเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยืนยงบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน
     5 . การผลิตแอนติบดีย์ต่อต้านฮอร์โมนเพื่อการวิเคราะห์เรดิโออิมมูนโนแอสเซ 1. การเปรียบเทียบการผลิตแอนติบอดีย์ต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนในไก่, กระต่าย และหนูตะเภา
     6 . การศึกษาผลของกระบวนการก่อนการอบแห้งและอุณหภูมิต่อการทำลิ้นจี่อบแห้ง
     7 . เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าวพันธุ์บาสมาติ และการควบคุมเชื้อ
     8 . สัดส่วนน้ำผลไม้และสายพันธุ์ของนีสต์ที่ใช้ผลิตไวน์สตรอเบอรี่
     9 . สายพันธุ์ลูกพลับที่เหมาะสมต่อการผลิตลูกพลับกึ่งแห้ง

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 






 





 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com