English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2534 , ISSN 0857-0841 (10 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การใช้เมล็ดทานตะวันระดับสูงในอาหารไก่ไข่
     2 . การเปรียบเทียบวิธีการวัแอมโมเนียมในสารละลายที่สกัดได้จากดินโดยวิธีต่าง ๆ
     3 . การศึกษานิเวศวิทยาของหนอนเจาะต้นกาแฟ Xylotrechus Quadripes Chevrolat (Coleoptera : Cerambycidae) ในภาคเหนือของประเทศไทย I. รูปร่างลักษณะและชีววิทยาของแมลง
     4 . การศึกษาเปรียบเทีบการเลี้ยงขุนโคขาลำพูนเพศผู้ไม่ตอนในคอกด้วยอาหารข้น 2 ระดับ
     5 . การหลุดร่วงของดอกและฝักกับการพัฒนาองค์ประกอบผลผลิตในถั่วเหลือง
     6 . ผลของสารเคมีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกอัลสโตรมีเรีย
     7 . พัฒนาการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร
     8 . แร่ธาตุกับสัตว์เคี้ยวเอื้องในประเทศไทย
     9 . โรคเหี่ยวของกาแฟอราบิก้า (Coffea Arabica Linn.) และการทดสอบสารเคมีในการควบคุมโรค
     10 . อิทธิพลขอโลหะในการยับยั้งการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์โลหะ

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com