English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2532 , ISSN 0857-0841 (7 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . -
     2 . การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชสาบเสือ (Chromolaena Odorata)
     3 . การใช้สารเคมีและวัสดุหีบห่อยืดอายุการเก็บไส้กรอกพื้นบ้าน (ไส้อั่ว)
     4 . การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ
     5 . การยอมรับบะหมี่สูตรแป้งสาลีผสม
     6 . การศึกษาคุณภาพซากโคขุนขาวลำพูน 1. การศึกษาเปรียบเทียบการตัดแต่งซากแบบไทย และสากล
     7 . อิทธิพลของอัตราการปล่อยให้โคเข้าเล็มกินที่มีต่อผลผลิต และความคงอยู่ของทุ่งหญ้าซิกแนลผสมถั่วที่จังหวัดขอนแก่น

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com