English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ISSN: 0857-0841 (Print)
  ISSN: 2630-029X (Online)
 

ค้นหา:   
 
  รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 , ISSN 0857-0841 (6 บทความ) ดูปกวารสาร
ดูปกวารสาร

     1 . การตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ ต่อสภาพที่ขาดน้ำ
     2 . การผลิตท่อเก็บตัวอย่างอาหารจากซิลิโคนเพื่อใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     3 . การวิเคราะห์การตัดสินใจของเกษตรกรโดยการใช้แบบจำลองเพื่อหาศักยภาพการขยายพื้นที่ปลูกพืชน้ำมัน
     4 . คุณภาพน้ำของกลุ่มน้ำห้วยแก้ว
     5 . ปริมาณน้ำนมโคขาวลำพูนที่ได้รับจากวิธีการรีดนมโดยให้ลูกโคกระตุ้นและไม่ให้ลูกโคกระตุ้นก่อนการรีดนม
     6 . สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลูกผสม

 หมายเหตุ : เรียงตามชื่อบทความภาษาไทย ขึ้นบน
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 


 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com